ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
Adresa:
Change Language:
DAIDO METAL KOTOR AD
Industrijska zona bb
85330 Kotor
CRNA GORA
Telefoni:
+382 (0) 32 331-510
+382 (0) 32 331-513
Prodajna sluzba:
Nabavna sluzba:
Finansijska sluzba:
+382 (0) 32 331-501
+382 (0) 32 331-511
09.04.2021.

- Obavjestenje o sazivanju vanredne Skupstine akcionara 10.05.2021.