ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
Adresa:
Change Language:
DAIDO METAL KOTOR AD
Industrijska zona bb
85330 Kotor
CRNA GORA
Telefoni:
+382 (0) 32 331-510
+382 (0) 32 331-513
Prodajna sluzba:
Nabavna sluzba:
Finansijska sluzba:
+382 (0) 32 331-501
+382 (0) 32 331-511
28.11.2020.

- Obavjestenje o sazivanju Skupstine akcionara 28.12.2020.


MATERIJAL ZA SKUPŠTINU AKCIONARA 28.12.2020.

- Izvjestaj revizora za 2019
- Finansijski iskazi - bilans stanja
- Finansijski iskazi - tokovi gotovine
- Finansijski iskazi - bilans uspjeha
- Izvjestaj Menadzmenta za 2019
- Ovlastenje za glasanje
- Glasacki listici za sve tacke dnevnog reda