ISO 14001:2004
ISO 9001:2000
ISO/TS 16949/2002
Adresa:
Change Language:
DAIDO METAL KOTOR AD
Industrijska zona bb
85330 Kotor
CRNA GORA
Telefoni:
+382 (0) 32 331-510
+382 (0) 32 331-513
Prodajna sluzba:
Nabavna sluzba:
Finansijska sluzba:
+382 (0) 32 331-501
+382 (0) 32 331-511
07.06.2018.

- Obavjestenje o sazivanju Skupstine akcionara 09.07.2018.


MATERIJAL ZA SKUPSTINU AKCIONARA :

- OVLASCENJE ZA GLASANJE
- GLASACKI LISTICI ZA SVE TACKE DNEVNOG REDA
- PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVJESTAJA ZA 2017.G.
- PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2018
- PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJESENJU BOD
- PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU BOD
- FINANSKIJSKI IZVJESTAJ ZA 2017.g.
- IZVJESTAJ REVIZORA ZA 2017.g.